Leonardo da Vinci TOI n. 2013-1-IT1-LEOO5-03983 CUP code n. G73D13000280006
   
   


       


Despre proiect

Green STAR (Steaua Verde) își propune să sprijine schimbarea sistemică în direcţia eco - inovării în cadrul clusterelor de furnizori pentru industria de automobile. Proiectul vizează în special IMM-uri. Transferul de inovaţie are ca origine proiectul "GT-VET", finanţat prin programul Leonardo da Vinci – Dezvoltare de Inovaţie (DOI). Acest proiect a fost realizat de Universitatea Tehnică Dortmund (Germania) şi a avut ca rezultat crearea unui modul de instruire durabilă pentru industria europeană a oțelului (exclusiv întreprinderi mari) şi a unui plan pentru procesul de implementare a competenţelor verzi în această industrie în concordanţă cu diferite sisteme de educație și formare profesională la nivel național. Aceste modele vor fi adaptate contextului actual şi transferate către partenerii din Italia, Spania și România. Angajaţii care au competenţe şi sarcini tehnice și ucenicii din IMM-urile din grupul ţintă vor beneficia de cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a gestiona și de a pune în aplicare metode de creștere inteligentă și durabilă. Rezultatele intermediare ale proiectului includ organizarea a 2 focus grupuri pentru a promova cooperarea între sistemul de educaţie profesională, actorii de pe piaţa muncii și stakeholderii, care sunt parte din sistemul denumit "Triple Helix", pentru a crea împreună un modul durabil de formare profesională pentru firmele furnizoare de piese angajate în clustere în domeniul auto. Proiectul va aborda formarea profesională vocaţională din perspectiva clusterelor de furnizori pentru domeniul auto. Rezultatele concrete sunt reprezentate de planurile de acțiune ale actorilor locali pentru a testa modulul de formare durabilă (care va fi adaptat), manualul final al cercetării și rezumatele în cele 4 limbi ale partenerilor.

Green STAR (Steaua Verde) se derulează în perioada octombrie 2013 - septembrie în 2015.

     
PROJECT WBS -Work breakdown structure

WBS


Newsletter


- N.1 English version
- N.1 Romanian version
- N.1 Italiano version

- N.2 English version

- N.3 English version

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.